ReglementDe koishow is bedoelt voor tosai met een lengte van 15 cm tot maximaal 50,9 cm. ( Slechts 1 koi in een vat plaatsen is niet fijn, dit omdat koi gezelschapsdieren zijn. Wij adviseren dan ook om minimaal 2 vissen  per wedstrijdvat in te zetten.

De koiwedstrijd is open voor alle  koi-hobbyisten,  U hoeft dan ook geen lid te zijn van een vereniging. (De organisatie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een inschrijving te weigeren)

Een deelnemer kan inschrijven voor maximaal 2 wedstrijdvaten. (Het tweede vat wordt echter uitsluitend toegekend bij voldoende beschikbaarheid). 

Het maximaal aantal vats in de wedstrijd is in totaal 30.  De  vats hebben een diameter van 180cm

Om het welzijn van de koi te waarborgen mogen er maximaal 10 koi per vat ingezet worden. De maximale lengte van deze 10 koi mag niet meer dan 250 cm zijn.

U kunt nu reeds een vat reserveren. Wij verzoeken u om minimaal 2 weken voor de show aan ons door te geven welke koi u gaat inzetten. Zodat het benchen op de showdag zelf, zo weinig mogelijk tijd in beslag zal nemen.

U kunt inschrijven in de sizes :

Size 1 (15 cm tot en met 20,9 cm)

Size 2 (21 cm tot en met 30,9 cm)

Size 3 (31 cm tot en met 40,9 cm)

Size 4 (41 cm tot en met 50,9 cm) LET OP Bij size 4 verplicht kwekers certificaat overleggen

Klasse :

Showa + Utsurimono (inclusief Doitsu en Tancho)

Sanke (inclusief Doitsu en Tancho)

Kohaku ( Inclusief Doitsu en Tancho)

Kinginrin (alle varieteiten met Ginrin)

Hikari (Alle metalics, inclusief Doitsu)

Kawarimono ( overige varieteiten)

2024 Special

Longfin  (Alle varieteiten en maat , in een klasse)


Door u in te schrijven verklaart u automatisch dat de vijver waaruit de wedstrijdvissen komen en de wedstrijdvissen zelf, gedurende minimaal 1 jaar voorafgaand aan de inschrijving, geen KHV problemen hebben gekend.

Uitgesloten worden die wedstrijdvissen welke :

- in slechte gezondheid verkeren

- Bewerkt zijn

- Wedstrijdvissen die kleiner zijn dan 15 cm

- Wedstrijdvissen die groter zijn dan 50,9 cm

- Er handelingen c.q. toevoegingen in het wedstrijdvat worden gedaan zonder toestemming van de wedstrijdleiding

Aankomst :

- Benching. het controleren of de aangemelde koi daadwerkelijk in de juiste size en varieteit zijn aangemeld.   Aanvang benching 09.00 uur. Aanvang show en jureren 10.00 uur

- Zakken met uw koi mogen pas in de vat c.q. vats worden gelegd nadat u een vat-nummer toegewezen heeft       gekregen van de  organisatie

-Het transportwater uit de zakken mag niet aan de vats worden toegevoegd. Dit om de waterkwaliteit zo optimaal   mogelijk te houden

Tijdens de Show :

-Handelingen aan koi of de wedstrijdvats mogen alleen uitgevoerd worden door de daartoe aangewezen   vrijwilligers of na uitdrukkelijk overleg met de wedstrijdleiding

Einde Show :

De vissen mogen pas na 17.00 uur en afmelden bij de organisatie uit de vats worden gehaald


In de koi-wedstrijd worden de volgende prijzen toegekend

1. GRAND CHAMPION, de beste koi van de wedstrijd ongeacht de klasse. 

2. SUPREME CHAMPION, de op een na beste koi van de show ongeacht de klasse

3. MOST UNIQUE, de meest bijzondere, opvallende, aansprekende koi van de show ongeacht de klasse.

4. TATEGOI, de beste koi voor de toekomst

5. BEST 2 IN SHOWCLASS PER SIZE, de beste koi binnen een showklasse en een size-groep. 

6. BEST 3 LONGFIN

De prijsuitreiking zal omstreeks 16.00 uur plaatsvinden. 

Sluiting van de Tosai Show is op zondag om 17.00 uur. Aansluitend starten we met het de-benchen van de koi.  Het is NIET toegestaan vóór afmelding koi in te pakken!


 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In het kader van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft de deelnemer hierbij toestemming aan de organisatie voor de volgende activiteiten: • Het maken van foto's van koi door fotograven door de organisatie aangewezen • Het maken van foto's van de deelnemer (of afgevaardigde) tijdens de prijsuitreiking. • Het maken van foto's van de deelnemer op het Event terrein. • Het plaatsen van gemaakte foto's op Social media en andere media ter promotie van het evenement. • De organisatie zal met de grootst mogelijke zorg met uw gegevens als wedstrijddeelnemer omgaan.

Algemeen. De wedstrijdleiding kan te allen tijde besluiten af te wijken van dit reglement. In voorkomende gevallen, waarin het reglement niet voorziet, zal de wedstrijdleiding beslissen. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook ontstaan, aan deelnemende koi of materialen. Foto's van deelnemende koi kunnen gebruikt worden voor publicatiedoeleinden. Het is deelnemers niet toegestaan reclame, in welke vorm dan ook, aan te brengen in- of rond de koivats of op enigerlei andere wijze op of in de omgeving van het show terrein.  Deelname geschiedt volledig op eigen risico. Elke deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement. 
   

 

Locatie : 

Het evenement wordt gehouden op de locatie van A2 koi